按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署桃園女子監獄:回首頁

:::

Tiếng Việt

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:112-02-21
  • 資料點閱次數:229

Bộ Tư pháp – Sở Cải tạo phạm nhân – Nhà tù nữ Đào Viên Nhận quy trình phục vụ:

  1. Lấy số, chờ gọi đến lượt
  2. Điền phiếu thăm nuôi và liệt kê vật phẩm gửi vào
  3. Đăng ký thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo
  4. Vào phòng chờ, đợi thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo

Thời gian phục vụ:

Thứ Hai ~ thứ Sáu hàng tuần

Ngày thường: 08:00~11:00 sáng; 13:30~16:00 chiều

Ngày nghỉ chỉ phục vụ vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng

Ngàynghỉ: 08:00~11:00 sáng; 13:30~16:00 chiều

Điện thoại phục vụ:

Đường dây tư vấn (đặt hẹn): 03-4807959#233

Số lần thăm nuôi:

Cấp độ Bốn mỗi tuần 1 lần, cấp độ 3 Một hoặc hai lần một tuần, cấp độ Hai 3 ngày 1 lần, cấp độ Một mỗi ngày 1 lần.

Quy định mang đồ:

Đồ ăn mỗi lần nhiều nhất 2kg, 3 ngày một lần;sách tạp chí mỗi lần nhiều nhất 3 cuốn.

Địa chỉ:

32546- Số 617, Khu Sanlin, Đường Zhongzheng, Fulinli, Quận Longtan, Thành phố Đào Viên

回頁首